Kategoriarkiv: The songs of freedom

Dagens populærmusikk har sine røtter i de afro-amerikanske slavenes sanger.
Dette var sanger som i stor grad ble brukt ute på plantasjene. Slavedriverne gav tillatelse til bruk av sang, fordi de fikk et inntrykk av at dette skapte en høyere arbeidsmoral og at det holdt slavenes mot oppe til å gjøre en bedre innsats. Dette var i stor grad riktig, men sangene hadde også en annen funksjon. Sangene ble ofte skapt og utviklet i øyeblikket og fungerte som et kommunikasjonsmiddel for slavene. Tekstene refererte ofte til himmelsk håp og frelse, men sannheten var at dette var koder for flukt, og tekstene fungerte ofte som kart og til logistikkplanlegging.

Jeg bruker denne bloggen til å lagre informasjon som jeg samler opp som følge av kontinuerlig studie av temaet.

Jeg har samlet en del sanger som ble skapt av afro-amerikanske slaver og presenterer disse i konsertform. Konserten inneholder også andre sanger som er relatert til fangenskap i amerikanske forhold på 18- og tidlig 1900-tall.

Musikk og kunst som kommunikasjonsmiddel

Afrikanere som ble innhentet og bragt til USA som slaver, hadde med seg mange tradisjoner og egenskaper fra sitt opprinnelige liv. En sterk musikalitet og rytmesans var en av disse.

Slavene ble fratatt muligheten til å kommunisere åpent, så nye kommunikasjonsmidler ble etterhvert utviklet i hemmelighet. Slavene ble introdusert for kristendommen og utviklet etterhvert en sterk bibelkunnskap. På tross av at slavene hadde en meget begrenset mulighet til å kommunisere seg imellom, fikk de fleste med seg viktig informasjon. Det ble utviklet et finurlig og komplekst kodesystem gjennom blant annet sang. Mange av sangene inneholdt koder som refererer til bibelhistorien.

Ord som Caanan, heaven, paradise, betydde Canada, landet som var målet for de fleste med et håp om å oppnå friheten. Flere sanger inneholder referanser til Jordan-elva, som i bibelen blir omtalt som «kilden til Guds hage». I slavenes sang, symboliserer Jordan-elva, «The Ohio River», som skiller mellom sør- og nordstatene i USA. Jeg forklarer bruken av sang som kart, i artikkelen om «Underground railroad – Follow the drinking gourd»

Et annet viktig kommunikasjonsmiddel var en type lappetepper (quilts), som de kvinnelige husslavene sydde. Teppene var på størrelse med en vanlig dyne og ble sydd med ulike motiver på.

Hvert av disse motivene var koder som beskrev status i rømningsprosessen. Husslaven fikk en melding fra «The underground railroads» agenter, og hang dermed ut et teppe på verandaen, med et motiv som symboliserte status.

Se de forskjellige motiver og deres betydning her: http://home2.fvcc.edu/~cgreig/final/blocks.html

Når disse teppene ble hengt ut for lufting, kunne arbeiderne på gården, tydelig se beskjeden.

Disse som hadde sett dette symbolet, tok turen ut til åkrene og sendte beskjeden videre, til de som arbeidet der,  i form av sanger. Disse sangene hadde enkle tekster med symbolske ord som slavene hadde lært gjennom gjentagende gjennomganger, i muligens flere år.

Plantasjeeierne trodde at sang, kun var for å motivere til høyere arbeidsmoral, så de tillot dette i stor grad. Dette gav slavene en god, og kanskje den eneste, mulighet til kommunisere og planlegge flukt.

All the pretty little horses

I 2014 ble jeg jeg kjent med denne sangen og dens historie igjennom tilfeldig surfing på nettet. Jeg ble så fascinert at jeg gjorde en egen versjon av den og publiserte den på YouTube.

«All the pretty little horses»  ble opprinnelig sunget av en afro-amerikansk slave som ikke kunne ta vare på barnet sitt fordi hun var for opptatt med å ta vare på mesterens barn. Hun ville derfor synge denne sangen til hennes mesters barn. Opprinnelig var teksten «fugler og sommerfugler, hakker på øynene hans», men ble endret til «fugler og sommerfugler, flagrer rundt øynene» for å gjøre vuggesangen mindre voldelig for yngre barn. Denne teorien er støttet av referansen til «wee little lamby…cried for her mammy» siden slaver ofte var tvangsskilt fra sine egne familier for å tjene sine eiere. Dette verset er i en helt annen emosjonell dybde enn resten av vuggesangen, noe som tyder på en spesiell betydning.

Referanse: http://anthrocivitas.net/forum/showth…

The underground railroad – Follow the drinking gourd

The underground railroad

Selv om slavedrift var en legalisert virksomhet i store deler av USA på 16-17 og 1800-tallet, hadde slavene mange sympatisører. Dette var mennesker, ofte fra Nordstatene, eller Kanada der det var totalforbud på slavedrift. Slavene levde under observasjon og hadde derfor vanskelig for å snakke fritt. Derfor ble det etterhvert utviklet et kodesystem som bare slavene selv og dere sympatisører forstod. F.eks mange av spirituals-sangene inneholdt mange koder. Der f.eks elva jordan blir nevnt, er det i realiteten Ohio-river, som deler nord og sør, det blir referert til. Ohio-river var selve symbolet på den siste port til frihet. Dette var dessverre ikke den fulle sannhet for mange flyktende slaver. Mange slaver som klarte seg over elva og inn i nordstaten ble fanget, kidnappet og solgt tilbake til slavedrivere i sør. For å være helt sikker, burde de klare å komme seg hele veien til Kanada. Dette var en kraftanstrengelse uten sidestykke, men mange klarte det takket være «The underground railroad». The underground railroad var nok et eksempel på bruk av koder. Det var nemlig ingen jernbane, og ikke var den under jorden heller. «UGR» var en rekke mennesker som sto på post for å huse flyktende slaver. Om rømlingene klarte å komme seg over Ohio river, hadde de muligheten til å søke ly i en rekke små gårder og hus som var tilegnet formålet. Slavene ble fortalt at hvis det brandt et lys i vinduet, så var huset tilgjengelig for å søke husrom i. Der fikk de mat og tak over hodet. Samtidig ble de også geleidet videre til neste post.

Her står jeg sammen med mine elever, utenfor en slik "stasjon". Dette huset står i Memphis TN, like ved Mississippis elvebredder. I dag er det et museum som heter Slavehaven - The Underground Railroad Muesum.
Her står jeg sammen med mine elever, utenfor en slik «stasjon». Dette huset står i Memphis TN, like ved Mississippis elvebredder. I dag er det et museum som heter Slavehaven – The Underground Railroad Muesum.

På flere «stasjoner» var det hestetransport. Her ble slavene plassert i små hestevogner som på engelsk kalles «Charriots». Flere kjente spirituals referer til slike vogner, bl.a. «Swing low, sweet charriot».

Men for å komme så langt, var det mye slit og tårer før den tid. En slik flukt kunne behøve flere måneder om ikke år med forberedelser. Og med så lite talefrihet slavene hadde var det vanskelig med kontinuerlig planlegging. Derfor var det godt at det fantes mennesker som allerede hadde lagt en plan for dem. En av disse menneskene var Peg Legged Joe. Han var en gammel sjømann som bar navnet på grunn av sin karakteriske trefot på høyre side. Han søkte seg jobb på plantasjene som vokter ute på bommullsåkrene. Slik fikk han mulighet til ha små samtaler med slavene. Han kunne også komme tettere innpå dem på kveldene. Peg Legged Joe hadde laget et kodesystem i form av en sang som han lærte slavene. Slavene fikk nemlig lov til å synge mye. Det viste seg at sang stimulerte til mer effektivt arbeid. Denne sangen ble kalt Follow the drinking gourd.

Follow the drinking gourd

When the sun goes back and the first quail calls

(= Vår. Dette var den sesongen da det var minst klimatiske utfordringer. Quail = Vaktel, en fasanfugl)

Follow the drinking gourd

(= Slavene drakk av uthulede gresskar (gourd). I dette tilfellet, refereres det til «The great dipper», Karlsvogna. Om du strekker en rett linje mellom de to bakerste stjernene på vogna og videre, vil denne linja følge til Polarstjerna (Nordstjerna))

The old man is a-waitin’ for to carry you to freedom

(Peg legged Joe var en av grunnleggerne av «The underground railroad. Han hadde en trefot på høyre side. Derav navnet. Peg Leg = Trefot)

Follow the drinking gourd 3 x

For the old man is a-waitin’ to carry you to freedom

Follow the drinking gourd

The river bed makes a mighty fine road,

(=Elvebreddene)

Dead trees will show you the way

And it’s left foot, peg foot, traveling on

(=Peg legged Joe risset inn et symbol som viser en venstre fot og en sirkel etter en trefot, i trærne langs elvebredden. Det var et tegn på at de var på rett vei)

Follow the drinking gourd

The river ends between two hills

Follow the drinking gourd

There’s another river on the other side

(= her forklares landskapet. De måtte opp på åsen for å se en ny sti, der en ny elv møtte dem)

Follow the drinking gourd

When the great big river meets the little river

(=The great big river var Ohio river. Elven utgjorde den sørlige grensen for Nordvestterritoriet og dermed også grense mellom slavestatene og de frie statene før den amerikanske borgerkrigen.)

Follow the drinking gourd

For there’s an old man waiting for to carry you to freedom

(=Nede bunnen av åsen og ved elvens bredde, ventet Peg legged Jo for å skysse dem med båt over elva. )

Follow the drinking gourd

 

Ohio River var en viktig barriere å krysse for slavene som prøvde å rømme mot frihet
Ohio River var en viktig barriere å krysse for slavene som prøvde å rømme mot frihet

 

Fristatene (blå) og slavestatene (røde) i 1861.
Fristatene (blå) og slavestatene (røde) i 1861.