The underground railroad – Follow the drinking gourd

The underground railroad

Selv om slavedrift var en legalisert virksomhet i store deler av USA på 16-17 og 1800-tallet, hadde slavene mange sympatisører. Dette var mennesker, ofte fra Nordstatene, eller Kanada der det var totalforbud på slavedrift. Slavene levde under observasjon og hadde derfor vanskelig for å snakke fritt. Derfor ble det etterhvert utviklet et kodesystem som bare slavene selv og dere sympatisører forstod. F.eks mange av spirituals-sangene inneholdt mange koder. Der f.eks elva jordan blir nevnt, er det i realiteten Ohio-river, som deler nord og sør, det blir referert til. Ohio-river var selve symbolet på den siste port til frihet. Dette var dessverre ikke den fulle sannhet for mange flyktende slaver. Mange slaver som klarte seg over elva og inn i nordstaten ble fanget, kidnappet og solgt tilbake til slavedrivere i sør. For å være helt sikker, burde de klare å komme seg hele veien til Kanada. Dette var en kraftanstrengelse uten sidestykke, men mange klarte det takket være «The underground railroad». The underground railroad var nok et eksempel på bruk av koder. Det var nemlig ingen jernbane, og ikke var den under jorden heller. «UGR» var en rekke mennesker som sto på post for å huse flyktende slaver. Om rømlingene klarte å komme seg over Ohio river, hadde de muligheten til å søke ly i en rekke små gårder og hus som var tilegnet formålet. Slavene ble fortalt at hvis det brandt et lys i vinduet, så var huset tilgjengelig for å søke husrom i. Der fikk de mat og tak over hodet. Samtidig ble de også geleidet videre til neste post.

Her står jeg sammen med mine elever, utenfor en slik "stasjon". Dette huset står i Memphis TN, like ved Mississippis elvebredder. I dag er det et museum som heter Slavehaven - The Underground Railroad Muesum.
Her står jeg sammen med mine elever, utenfor en slik «stasjon». Dette huset står i Memphis TN, like ved Mississippis elvebredder. I dag er det et museum som heter Slavehaven – The Underground Railroad Muesum.

På flere «stasjoner» var det hestetransport. Her ble slavene plassert i små hestevogner som på engelsk kalles «Charriots». Flere kjente spirituals referer til slike vogner, bl.a. «Swing low, sweet charriot».

Men for å komme så langt, var det mye slit og tårer før den tid. En slik flukt kunne behøve flere måneder om ikke år med forberedelser. Og med så lite talefrihet slavene hadde var det vanskelig med kontinuerlig planlegging. Derfor var det godt at det fantes mennesker som allerede hadde lagt en plan for dem. En av disse menneskene var Peg Legged Joe. Han var en gammel sjømann som bar navnet på grunn av sin karakteriske trefot på høyre side. Han søkte seg jobb på plantasjene som vokter ute på bommullsåkrene. Slik fikk han mulighet til ha små samtaler med slavene. Han kunne også komme tettere innpå dem på kveldene. Peg Legged Joe hadde laget et kodesystem i form av en sang som han lærte slavene. Slavene fikk nemlig lov til å synge mye. Det viste seg at sang stimulerte til mer effektivt arbeid. Denne sangen ble kalt Follow the drinking gourd.

Follow the drinking gourd

When the sun goes back and the first quail calls

(= Vår. Dette var den sesongen da det var minst klimatiske utfordringer. Quail = Vaktel, en fasanfugl)

Follow the drinking gourd

(= Slavene drakk av uthulede gresskar (gourd). I dette tilfellet, refereres det til «The great dipper», Karlsvogna. Om du strekker en rett linje mellom de to bakerste stjernene på vogna og videre, vil denne linja følge til Polarstjerna (Nordstjerna))

The old man is a-waitin’ for to carry you to freedom

(Peg legged Joe var en av grunnleggerne av «The underground railroad. Han hadde en trefot på høyre side. Derav navnet. Peg Leg = Trefot)

Follow the drinking gourd 3 x

For the old man is a-waitin’ to carry you to freedom

Follow the drinking gourd

The river bed makes a mighty fine road,

(=Elvebreddene)

Dead trees will show you the way

And it’s left foot, peg foot, traveling on

(=Peg legged Joe risset inn et symbol som viser en venstre fot og en sirkel etter en trefot, i trærne langs elvebredden. Det var et tegn på at de var på rett vei)

Follow the drinking gourd

The river ends between two hills

Follow the drinking gourd

There’s another river on the other side

(= her forklares landskapet. De måtte opp på åsen for å se en ny sti, der en ny elv møtte dem)

Follow the drinking gourd

When the great big river meets the little river

(=The great big river var Ohio river. Elven utgjorde den sørlige grensen for Nordvestterritoriet og dermed også grense mellom slavestatene og de frie statene før den amerikanske borgerkrigen.)

Follow the drinking gourd

For there’s an old man waiting for to carry you to freedom

(=Nede bunnen av åsen og ved elvens bredde, ventet Peg legged Jo for å skysse dem med båt over elva. )

Follow the drinking gourd

 

Ohio River var en viktig barriere å krysse for slavene som prøvde å rømme mot frihet
Ohio River var en viktig barriere å krysse for slavene som prøvde å rømme mot frihet

 

Fristatene (blå) og slavestatene (røde) i 1861.
Fristatene (blå) og slavestatene (røde) i 1861.

 

Sweet home Chicago. En rip-off, men fra hvilken versjon?

Mange kjenner den klassiske 12-takteren «Sweet home Chicago» fra filmen «The Blues Brothers (1980)». Der låten presenteres med et mid-tempo, lystig arrangement med høy partyfaktor. Låten har tatt mange runder og omveier for å komme dit. «Sweet home Chicago» er kreditert legendariske Robert Johnson som gjorde et opptak av denne så tidlig som 23. November 1936,  på Rom 414 på  Gunter Hotel i San Antonio, Texas.

Det er ikke ukjent at standard blueslåter kan ligne på hverandre, men «Sweet Home Chicago» har helt klare referanser til en annen klassiker, «Kokomo Blues».  «Kokomo blues» ble først kreditert gitarist Scrapper Blackwell i 1928.  Senere i 1933 gjorde James Arnold, kjent som Kokomo Arnold, krav på låten og gav den tittelen «Old original Kokomo blues».  Det er også flere versjoner involvert her, men det får bli en annen historie.

Det som jeg finner interessant, er at Robert Johnsons «Sweet home Chicago» inneholder ellementer fra både Scrapper Blackwells og  Kokomo Arnolds versjoner. Ellementer som ikke er felles for begge versjoner. Det låter for meg som at Robert Johnson har hørt begge disse opptakene og mikset disse til sin egen låt.

Det vokale uttrykket på Roberts refreng, «mmmm baby don’t you want to go…» ligner veldig på Scrapper Blackwells refreng:

«Mmmm, baby don’t you want to go (2×)                                                      Pack up your little suitcase, Papa’s going to Kokomo»

Versene på «SHC» derimot, går mere i retning av Kokomo Arnolds karakteristiske tellelinje «One and two is three, four and five and six».

Du kan jo vurdere selv og gi meg gjerne tilbakemeldinger om du har noe kjennskap til dette.

(ref: Wikipedia og egen research)