Musikk og kunst som kommunikasjonsmiddel

Afrikanere som ble innhentet og bragt til USA som slaver, hadde med seg mange tradisjoner og egenskaper fra sitt opprinnelige liv. En sterk musikalitet og rytmesans var en av disse.

Slavene ble fratatt muligheten til å kommunisere åpent, så nye kommunikasjonsmidler ble etterhvert utviklet i hemmelighet. Slavene ble introdusert for kristendommen og utviklet etterhvert en sterk bibelkunnskap. På tross av at slavene hadde en meget begrenset mulighet til å kommunisere seg imellom, fikk de fleste med seg viktig informasjon. Det ble utviklet et finurlig og komplekst kodesystem gjennom blant annet sang. Mange av sangene inneholdt koder som refererer til bibelhistorien.

Ord som Caanan, heaven, paradise, betydde Canada, landet som var målet for de fleste med et håp om å oppnå friheten. Flere sanger inneholder referanser til Jordan-elva, som i bibelen blir omtalt som «kilden til Guds hage». I slavenes sang, symboliserer Jordan-elva, «The Ohio River», som skiller mellom sør- og nordstatene i USA. Jeg forklarer bruken av sang som kart, i artikkelen om «Underground railroad – Follow the drinking gourd»

Et annet viktig kommunikasjonsmiddel var en type lappetepper (quilts), som de kvinnelige husslavene sydde. Teppene var på størrelse med en vanlig dyne og ble sydd med ulike motiver på.

Hvert av disse motivene var koder som beskrev status i rømningsprosessen. Husslaven fikk en melding fra «The underground railroads» agenter, og hang dermed ut et teppe på verandaen, med et motiv som symboliserte status.

Se de forskjellige motiver og deres betydning her: http://home2.fvcc.edu/~cgreig/final/blocks.html

Når disse teppene ble hengt ut for lufting, kunne arbeiderne på gården, tydelig se beskjeden.

Disse som hadde sett dette symbolet, tok turen ut til åkrene og sendte beskjeden videre, til de som arbeidet der,  i form av sanger. Disse sangene hadde enkle tekster med symbolske ord som slavene hadde lært gjennom gjentagende gjennomganger, i muligens flere år.

Plantasjeeierne trodde at sang, kun var for å motivere til høyere arbeidsmoral, så de tillot dette i stor grad. Dette gav slavene en god, og kanskje den eneste, mulighet til kommunisere og planlegge flukt.